nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng HBO 25/8/2019

Lịch phát sóng HBO 25/8/2019
00:40:00THE MATRIX REVOLUTIONS : MA TRẬN NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG
02:50:00KIDNAP : BẮT CÓC
04:25:00THE NUN
06:00:00MEET THE FOCKERS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH FOCKER
07:55:00BEDTIME STORIES : CHUYỆN KỂ TRƯỚC GIỜ NGỦ
09:35:00JURASSIC PARK : CÔNG VIÊN KỈ JURA
11:40:00THE LOST WORLD: JURASSIC PARK : THẾ GIỚI ĐÃ MẤT: CÔNG VIÊN KỈ JURA
13:45:00JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM : THẾ GIỚI KỈ JURA: VƯƠNG QUỐC SỤP ĐỔ
15:55:00FINDING DORY : ĐI TÌM DORY
17:30:00CLICK : BẤM NÚT
19:15:00RAMPAGE : CUỒNG NỘ
21:00:00THE LITTLE STRANGER
22:50:00FIRST MAN : NGƯỜI ĐẦU TIÊN
Lịch phát sóng HBO 25/8/2019