25 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 25/6/2020

01:30:00 CON AIR : KHÔNG TẶC
03:20:00 NOBODY’S FOOL : KẺ LÕI ĐỜI
05:10:00 TRICO TRI HAPPY HALLOWEEN : CHO KẸO HAY BỊ GHẸO:LỄ HALLOWEEN VUI VẺ
06:45:00 THE SON OF BIGFOOT : CON TRAI CỦA CHÂN TO
08:15:00 GALAXY QUEST : NHIỆM VỤ THIÊN HÀ
10:00:00 THE SIEGE : CUỘC VÂY HÃM
11:55:00 GEMINI MAN
13:50:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
15:20:00 THE GRINCH (2018) : GRINCH (2018)
16:45:00 THE JUDGE : THẨM PHÁN
19:05:00 WAR OF THE WORLDS (2005) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC THẾ GIỚI (2005)
21:00:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
23:20:00 GREEN BOOK : CẨM NANG XANH