20 January, 2021

Lịch phát sóng HBO 25/11/2020

01:55:00 MOULIN ROUGE! : CỐI XAY GIÓ ĐỎ
04:00:00 SWEETHEART : NGƯỜI YÊU DẤU
05:20:00 A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON : CHÚ CỪU SHAUN: NÔNG TRẠI TẬN THẾ
06:45:00 YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
08:40:00 A VIGILANTE : NỮ HIỆP
10:10:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
11:40:00 WELCOME TO MARWEN : CHÀO MỪNG ĐẾN MARWEN
13:35:00 COLD PURSUIT : TRUY ĐUỔI TRONG GIÁ LẠNH
15:30:00 HOMEGROWN CHRISTMAS : GIÁNG SINH NHÀ LÀM
17:00:00 DREAMGIRLS : NHỮNG CÔ GÁI TRONG MƠ
19:05:00 MR. & MRS. SMITH : ÔNG BÀ SMITH
21:00:00 LAST CHRISTMAS
22:40:00 THE UNDOING S1
23:45:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI