nGày 22/10/2018

Lịch phát sóng HBO 25/1/2018

Lịch phát sóng HBO 25/1/2018
00:20THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
02:25BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
04:05THE HAUNTING (1999) : MA ÁM
06:00THE SILENT STORM : BÃO NGẦM
07:45SUDDEN DEATH : CÁI CHẾT BẤT NGỜ
09:35THE EXORCISM OF EMILY ROSE : LỄ TRỪ TÀ CỦA EMILY ROSE
11:35BASIC INSTINCT : BẢN NĂNG GỐC
13:30THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
15:35LEGO SCOOBY-DOO!: HAUNTED HOLLYWOOD
16:50ELLA ENCHANTED
18:25SNAKE EYES : MẮT RẮN
20:00MOSAIC S103
21:00JACK REACHER: NEVER GO BACK : JACK REACHER: KHÔNG QUAY ĐẦU
23:00DIVORCE S202 : LI HÔN 202
23:30CRASHING S202 : Ở NHỜ 202

 

Lịch phát sóng HBO 25/1/2018