6:19 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng HBO 24/8/2021

Lịch phát sóng HBO 24/8/2021

00:50:00 BUDDY GAMES
02:30:00 SEX AND THE CITY: THE MOVIE : TÌNH VÀ THÀNH PHỐ
04:50:00 BLINDED BY THE LIGHT (2019) : ÁNH SÁNG CHÓI LÓA (2019)
06:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 924
07:10:00 DON’T LET GO : ĐỪNG BUÔNG TAY
08:50:00 THE LAKE HOUSE : NGÔI NHÀ BÊN HỒ
10:30:00 ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP : ALVIN VÀ NHÓM SÓC CHUỘT: CHUYẾN RONG RUỔI
12:00:00 THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
14:05:00 THE SOUVENIR : MÓN QUÀ LƯU NIỆM
16:00:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
17:30:00 MY SISTER’S KEEPER : NGƯỜI BẢO VỆ CHỊ GÁI
19:20:00 MY SPY : CHÚ ĐIỆP VIÊN CỦA TÔI
21:00:00 TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIÊT: GENISYS
23:05:00 KAJILLIONAIRE
Lịch phát sóng HBO 24/8/2021