1 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 24/2/2021

Lịch phát sóng HBO 24/2/2021

00:35:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
02:40:00 PITCH PERFECT : CAO ĐỘ HOÀN HẢO
04:30:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
06:15:00 WESTERN STARS : NGÔI SAO MIỀN TÂY
07:40:00 THE GUILT TRIP : CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ
09:15:00 JERRY MAGUIRE
11:30:00 BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ II
13:50:00 STATE OF MIND
15:35:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
17:20:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
19:15:00 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC
21:00:00 LIKE A BOSS
22:25:00 THE BOURNE LEGACY : DI SẢN CỦA BOURNE
Lịch phát sóng HBO 24/2/2021