1:20 PM - 20/10/2021

Lịch phát sóng HBO 23/9/2021

Lịch phát sóng HBO 23/9/2021

00:35:00 AN AMERICAN PICKLE : DƯA CHUỘT MUỐI KIỂU MỸ
01:55:00 BUDDY GAMES : GIẢI ĐẤU BẠN BÈ
03:30:00 MAMA : MẸ YÊU
05:10:00 AN AMERICAN PICKLE : DƯA CHUỘT MUỐI KIỂU MỸ
06:40:00 THE BODYGUARD : VỆ SĨ
08:50:00 FANTASTIC MR. FOX : NGÀI CÁO TUYỆT VỜI
10:15:00 JACK THE GIANT SLAYER : JACK: DŨNG SĨ DiỆT KHỔNG LỒ
12:05:00 LIKE A BOSS : OAI NHƯ SẾP
13:25:00 THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON : TRƯỜNG HỢP LẠ LÙNG CỦA BENJAMIN BUTTON
16:05:00 RISE OF THE GUARDIANS : SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC VỆ THẦN
17:40:00 SHARK TALE : CÂU CHUYỆN CÁ MẬP
19:10:00 GREEN LANTERN : ĐÈN LỒNG XANH
21:00:00 JOKER
23:00:00 MAMA : MẸ YÊU
Lịch phát sóng HBO 23/9/2021