6:18 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng HBO 23/8/2021

Lịch phát sóng HBO 23/8/2021

00:25:00 DARK WATERS : NHỮNG DÒNG NƯỚC BẨN
01:00:00 THE POSTCARD KILLINGS : ÁN MẠNG BƯU THIẾP
02:40:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
04:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 924
05:00:00 ROCKY
07:00:00 STATE OF MIND : TRẠNG THÁI TÂM LÍ
08:45:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
10:10:00 THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 2) : CHẠNG VẠNG: HỪNG ĐÔNG PHẦN 2
12:05:00 TENET
14:30:00 LARA CROFT TOMB RAIDER: THE CRADLE OF LIFE : LARA CROFT, NGƯỜI TÌM KiẾM HẦM MỘ: CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
16:25:00 THE LAKE HOUSE : NGÔI NHÀ BÊN HỒ
18:00:00 TIMELINE : TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
19:55:00 THE ACCOUNTANT : VIÊN KẾ TOÁN
22:00:00 TRAFFICKERS: INSIDE THE GOLDEN TRIANGLE S1 : NHỮNG KẺ BUÔN LẬU: BÊN TRONG TAM GIÁC VÀNG 101
22:45:00 ZOMBIELAND: DOUBLE TAP : VÙNG ĐẤT THÂY MA: CÚ BẮN ĐÚP
Lịch phát sóng HBO 23/8/2021