nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng HBO 23/8/2019

Lịch phát sóng HBO 23/8/2019
01:00:00THERE WILL BE BLOOD : SẼ CÓ MÁU ĐỔ
03:40:00A GHOST STORY : TRUYỆN MA
05:10:00LEAVE IT TO BEAVER : CỨ ĐỂ BEAVER LO
06:35:00LIFE OF THE PARTY : LINH HỒN CỦA BỮA TIỆC
08:20:00JOYFUL NOISE : GIAI ĐIỆU VUI VẺ
10:15:00STOP-LOSS : GIA HẠN QUÂN DỊCH
12:05:00ACTS OF VIOLENCE (2018) : HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC (2018)
13:35:00PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF : PERCY JACKSON VÀ CÁC VỊ THẦN: KẺ CẮP TIA CHỚP
15:30:00ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
17:05:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
19:10:00PACIFIC RIM: UPRISING : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG: NỔI DẬY
21:00:00JUSTICE LEAGUE : LIÊN MINH CÔNG LÝ
23:00:00MEET THE PARENTS : GẶP GỠ THÔNG GIA
Lịch phát sóng HBO 23/8/2019