8 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 23/2/2021

Lịch phát sóng HBO 23/2/2021

00:50:00 TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES : KẺ HỦY DIỆT 3: SỰ TRỖI DẬY CỦA MÁY MÓC
02:05:00 THE FINAL CUT : PHIÊN BẢN SAU CÙNG
03:40:00 BATMAN: HUSH : NGƯỜI DƠI: IM LẶNG
05:00:00 NANCY DREW AND THE HIDDEN STAIRCASE : NANCY DREW VÀ CẦU THANG BÍ MẬT
06:30:00 DREAMGIRLS : NHỮNG CÔ GÁI TRONG MƠ
08:40:00 THE MUSTANG : NGỰA MUSTANG
10:15:00 GEMINI MAN : SÁT THỦ SONG TỬ
12:10:00 ARGO
14:10:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
15:45:00 NANCY DREW AND THE HIDDEN STAIRCASE : NANCY DREW VÀ CẦU THANG BÍ MẬT
17:15:00 JERRY MAGUIRE
19:30:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
21:00:00 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN: SỨ MỆNH QUỐC TẾ
22:50:00 ROCKETMAN : NGƯỜI TÊN LỬA
Lịch phát sóng HBO 23/2/2021