5 December, 2020

Lịch phát sóng HBO 23/11/2020

00:40:00 BLACK CHRISTMAS : GIÁNG SINH ĐEN TỐI
02:35:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
04:05:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
06:00:00 TRIAL BY FIRE : THỬ THÁCH TRONG LỬA DỮ
08:05:00 YESTERDAY : NGÀY HÔM QUA
10:00:00 THE UNDOING S1
11:00:00 THE BOURNE ULTIMATUM : TỐI HẬU THƯ CỦA BOURNE
12:55:00 SHAZAM!
15:05:00 I AM SAM : TÔI LÀ SAM
17:15:00 YOGI BEAR : GẤU YOGI
18:35:00 SHERLOCK GNOMES
19:00:00 GODZILLA
22:00:00 THE UNDOING S1
23:00:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST