nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng HBO 23/1/2018

Lịch phát sóng HBO 23/1/2018
00:00GLADIATOR : ĐẤU SĨ
02:30HOLLYWOOD ON SET 737 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 737
03:00THE INTERVENTION : CAN THIỆP HÔN NHÂN
04:25THE BRONZE : HUY CHƯƠNG ĐỒNG
06:00ROMEO MUST DIE : ROMEO PHẢI CHẾT
07:55DINOSAUR : KHỦNG LONG
09:15THE MEDDLER : KẺ LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
11:00MOSAIC S101
12:00GLADIATOR : ĐẤU SĨ
14:35TERMS OF ENDEARMENT : NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
16:45JUSTIN BIEBER: NEVER SAY NEVER : JUSTIN BIEBER: ĐỪNG NÓI KHÔNG BAO GIỜ
18:30KUNG FU PANDA
20:00MOSAIC S101
21:15LIVE’ NOMINEE ANNOUNCEMENT OF THE 90TH ANNUAL ACADEMY AWARDS
21:30COLLATERAL BEAUTY
23:10FRIDAY THE 13TH (2009) : THỨ SÁU NGÀY 13 (2009)

 

Lịch phát sóng HBO 23/1/2018