30 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 22/8/2020

00:45:00 LARA CROFT: TOMB RAIDER : LARA CROFT: KẺ CƯỚP MỘ
01:40:00 AUSTIN POWERS: INTERNATIONAL MAN OF MYSTERY : AUSTIN POWERS: NGƯỜI BÍ ẨN QUỐC TẾ
03:10:00 THE MASK OF ZORRO : MẶT NẠ CỦA ZORRO
05:25:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 125
05:50:00 ERAGON
07:30:00 THE PEANUTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ HỘI PEANUT
08:55:00 THE TWILIGHT SAGA: TWILIGHT : CHẠNG VẠNG
10:55:00 TROY : THÀNH TROY
13:35:00 THOR
15:30:00 THE SON OF BIGFOOT : CON TRAI CỦA CHÂN TO
17:00:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
18:50:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
21:00:00 THE KITCHEN
22:40:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBBEAN: NGƯỚI CHẾT KHÔNG KỂ CHU