3 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 22/2/2021

Lịch phát sóng HBO 22/2/2021

00:35:00 GETAWAY : TRỐN CHẠY
02:50:00 LEGION : THIÊN BINH
04:30:00 THE GUILT TRIP : CHUYẾN ĐI BẤT NGỜ
06:05:00 THE INTERN : THỰC TẬP SINH
08:05:00 NANCY DREW
09:40:00 THE SOUVENIR : MÓN QUÀ LƯU NIỆM
11:35:00 MIGHTY OAK
13:40:00 MEET THE FOCKERS : GẶP GỠ GIA ĐÌNH FOCKER
15:35:00 JOKER
17:35:00 BIRDS OF PREY AND THE FANTABULOUS EMANCIPATION OF ONE HARLEY QUINN
19:20:00 THE KITCHEN : KHU KITCHEN
21:00:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
22:35:00 ARGO
Lịch phát sóng HBO 22/2/2021