1 December, 2020

Lịch phát sóng HBO 22/11/2020

00:50:00 TROUBLE WITH THE CURVE : RẮC RỐI VỚI BÓNG CONG
01:55:00 THE MASK OF ZORRO : MẶT NẠ CỦA ZORRO
04:15:00 WELCOME TO MARWEN : CHÀO MỪNG ĐẾN MARWEN
06:15:00 MADAGASCAR : MADAGASCA
07:40:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
09:30:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
11:25:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
13:30:00 YESTERDAY : NGÀY HÔM QUA
15:25:00 FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD
17:40:00 LAST CHRISTMAS
19:20:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
21:00:00 SHAZAM!
23:10:00 300: RISE OF AN EMPIRE : 300: ĐẾ CHẾ TRỖI DẬY