24 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 22/10/2020

00:55:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON
02:20:00 BAD EDUCATION : NỀN GIÁO DỤC XẤU XÍ
04:05:00 CHRISTMAS AT GRAND VALLEY : GIÁNG SINH Ở GRAND VALLEY
05:30:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
07:20:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
09:40:00 FANTASTIC 4: RISE OF THE SILVER SURFER : BỘ TỨ SIÊU ĐẲNG: SỨ GIẢ BẠC TẤN CÔNG
11:10:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
13:30:00 THE GOLDFINCH : CON CHIM SẺ CÁNH VÀNG
15:55:00 MEAN GIRLS : NHỮNG CÔ NÀNG LẮM CHIÊU PHẦN 2
17:30:00 NIM’S ISLAND : HÒN ĐẢO CỦA NIM
19:05:00 BAD BOYS (1995) : NHỮNG CẬU BÉ HƯ (1995)
21:00:00 BAD BOYS II : NHỮNG CẬU TRAI HƯ II
23:20:00 RAMBO: LAST BLOOD : RAMBO: ĐỔ MÁU LẦN CUỐI