27 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 21/8/2020

01:20:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON
02:50:00 TAMMY
04:25:00 DIE HARD 2 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 2
06:25:00 SCOOBY-DOO! AND THE GOURMET GHOST : SCOOBY-DOO! VÀ HỒN MA SÀNH ĂN
07:40:00 NEVER BEEN KISSED : CHƯA TỪNG ĐƯỢC HÔN
09:30:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
11:15:00 A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
13:35:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST
15:15:00 FINDING NEMO : ĐI TÌM NEMO
16:55:00 LIFE OF PI : CUỘC ĐỜI CỦA PI
19:00:00 THE TWILIGHT SAGA: TWILIGHT : CHẠNG VẠNG
21:00:00 THOR
22:55:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2