8:15 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 21/7/2021

Lịch phát sóng HBO 21/7/2021

01:00:00 BOOKSMART : MỌT SÁCH
02:35:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 919
03:00:00 BIG MIRACLE : PHÉP MÀU KÌ DIỆU
04:45:00 WE NEED TO TALK ABOUT A.I. : CHÚNG TA CẦN BÀN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
06:10:00 DANCES WITH WOLVES : KHIÊU VŨ CÙNG BẦY SÓI
09:05:00 THE TIME TRAVELER’S WIFE : VỢ NGƯỜI ĐI XUYÊN THỜI GIAN
10:50:00 JUST GO WITH IT : CỨ THẾ ĐI
12:45:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
14:15:00 BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) : NGƯỜI CHIM
16:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 919
16:40:00 JACK REACHER
18:50:00 THE KING OF STATEN ISLAND : ÔNG VUA CỦA STATEN ISLAND
21:00:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
22:35:00 THE WHITE LOTUS S1
23:35:00 IT: CHAPTER 2 : GÃ HỀ MA QUÁI: CHƯƠNG 2
Lịch phát sóng HBO 21/7/2021