nGày 18/08/2019

Lịch phát sóng HBO 21/7/2019

Lịch phát sóng HBO 21/7/2019
00:25:00TRUTH OR DARE : NÓI THẬT HAY THỬ THÁCH
02:05:00CONSTANTINE
04:05:00JOHN Q
06:00:00STEP UP 2 THE STREETS
07:35:00KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD : VUA ARTHUR: HUYỀN THOẠI VỀ THANH GƯƠM
09:40:00THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
11:35:00MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THỈ: HẬU QUẢ
14:00:00RAMPAGE : CUỒNG NỘ
15:45:00THE ONE : NGƯỜI DUY NHẤT
17:10:00KUNG FU PANDA : GẤU TRÚC KUNGFU
18:40:00KUNG FU PANDA 2 : KUNG FU GẤU TRÚC 2
20:10:00THE MEG
22:00:00UNFRIENDED: DARK WEB
23:30:00XXX : ĐẶC VỤ XXX
Lịch phát sóng HBO 21/7/2019