30 November, 2020

Lịch phát sóng HBO 21/10/2020

00:25:00 US : CHÚNG TA
02:30:00 THE WEDDING YEAR : NĂM CỦA ĐÁM CƯỚI
04:00:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
05:35:00 CLOCKSTOPPERS : NHỮNG NGƯỜI LÀM THỜI GIAN DỪNG LẠI
07:10:00 KILL CHAIN : CHUỖI GIẾT CHÓC
08:40:00 MOULIN ROUGE! : CỐI XAY GIÓ ĐỎ
10:45:00 CHAPPIE
12:40:00 HUGO : CHÚ BÉ HUGO
14:45:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
16:20:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
18:40:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
21:00:00 THE GOLDFINCH : CON CHIM SẺ CÁNH VÀNG
23:25:00 LOVECRAFT COUNTRY S1 : XỨ LOVECRAFT 110