27 September, 2020

Lịch phát sóng HBO 20/8/2020

01:15:00 TRIAL BY FIRE : THỬ THÁCH TRONG LỬA DỮ
03:25:00 LABOR DAY : NGÀY LỄ LAO ĐỘNG
05:15:00 REPO MEN : NHỮNG KẺ ĐÒI NỢ
07:00:00 SORRY TO BOTHER YOU : XIN LỖI ĐÃ LÀM PHIỀN
08:45:00 MAKING THE MOVIES S1 : CHUYỆN LÀM PHIM 125
09:15:00 HOME ALONE : Ở NHÀ MỘT MÌNH
10:55:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
12:30:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
14:05:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
15:40:00 THE INTERPRETER : THÔNG DỊCH VIÊN
17:45:00 WONDER PARK : CÔNG VIÊN KÌ DIỆU
19:15:00 CONTRABAND : HÀNG LẬU
21:00:00 DREAM RAIDER S1
21:50:00 THE MEG : CÁ MẬP CỔ ĐẠI
23:40:00 THE GRAND BUDAPEST HOTEL : KHÁCH SẠN GRAND BUDAPEST