2 August, 2021

Lịch phát sóng HBO 20/6/2021

Lịch phát sóng HBO 20/6/2021

00:55:00 JUST MERCY : KHOAN DUNG
02:30:00 LUCE
04:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 915
04:40:00 SLEEPY HOLLOW : THUNG LŨNG IM LÌM
06:25:00 HOTEL FOR DOGS : KHÁCH SẠN DÀNH CHO CHÓ
08:05:00 BABE: PIG IN THE CITY : BABE: CHÚ LỢN TRONG THÀNH PHỐ
09:40:00 HUMAN CAPITAL
11:15:00 BEN-HUR (2016)
13:20:00 CHARLIE’S ANGELS (2019) : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE (2019)
15:20:00 THE HIGH NOTE
17:15:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
18:55:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
21:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1
21:45:00 TRINITY OF SHADOWS S1
22:30:00 TENET
Lịch phát sóng HBO 20/6/2021