25 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 20/10/2020

00:55:00 THE PARTS YOU LOSE : NHỮNG ĐIỀU TA ĐÁNH MẤT
02:35:00 THE FINAL DESTINATION : ĐÍCH CUỐI
03:55:00 RETURN TO CHRISTMAS CREEK : TRỞ LẠI LẠCH GIÁNG SINH
05:20:00 GOOD BURGER : BÁNH NGON
06:55:00 WORLD TRADE CENTER : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI
09:00:00 THE THIRD DAY S1 : NGÀY THỨ BA 106
10:00:00 THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE : CHẠNG VẠNG: NHẬT THỰC
12:00:00 RICHARD SAYS GOODBYE : RICHARD NÓI LỜI TỪ BIỆT
13:30:00 MINORITY REPORT : BẢN BÁO CÁO THIỂU SỐ
15:55:00 ONE TRUE THING : MỘT ĐIỀU CÓ THẬT
18:00:00 HUGO : CHÚ BÉ HUGO
20:05:00 ANNA
22:00:00 THE THIRD DAY S1 : NGÀY THỨ BA 106
23:00:00 CHAPPIE