9:07 PM - 18/10/2021

Lịch phát sóng HBO 2/8/2021

Lịch phát sóng HBO 2/8/2021

00:45:00 BIG TIME ADOLESCENCE : THỜI NIÊN THIẾU BÁ ĐẠO
01:55:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
03:55:00 THE SOUVENIR : MÓN QUÀ LƯU NIỆM
05:50:00 ICE AGE : KỈ BĂNG HÀ
07:20:00 THE WEATHER MAN : NGƯỜI DỰ BÁO THỜI TIẾT
09:00:00 THE WHITE LOTUS S1 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG 104
10:00:00 TRINITY OF SHADOWS S1 : THẾ CỤC BA BÊN 115
10:50:00 KNIGHT AND DAY : NHƯ NGÀY VÀ ĐÊM
12:35:00 DEEP IMPACT : VỤ VA CHẠM THẢM HỌA
14:35:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION : KHÁCH SẠN TRANSYLVANIA PHẦN 3: KÌ NGHỈ CỦA QUÁI VẬT
16:10:00 MY SISTER’S KEEPER : NGƯỜI BẢO VỆ CHỊ GÁI
17:55:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
20:05:00 1917
22:00:00 THE WHITE LOTUS S1 : KHU NGHỈ DƯỠNG HOA SEN TRẮNG 104
23:00:00 THE WAY BACK : ĐƯỜNG VỀ
Lịch phát sóng HBO 2/8/2021