13 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 2/8/2020

Lịch phát sóng HBO 2/8/2020

02:20:00 THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
04:25:00 THE TWILIGHT SAGA: TWILIGHT : CHẠNG VẠNG
06:25:00 LEMONY SNICKET’S A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS : LEMONY SNICKET: LOẠT CHUYỆN KHÔNG MAY
08:10:00 HOME ALONE : Ở NHÀ MỘT MÌNH
09:50:00 NIGHT AT THE MUSEUM : ĐÊM Ở VIỆN BẢO TÀNG
11:40:00 THOR
13:35:00 ANNA
15:30:00 THE PEANUTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ HỘI PEANUT
17:00:00 MISSION: IMPOSSIBLE : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI
18:50:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
21:00:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
23:10:00 THE BOURNE SUPREMACY : UY LỰC CỦA BOURNE
Lịch phát sóng HBO 2/8/2020