12 April, 2021

Lịch phát sóng HBO 2/4/2021

Lịch phát sóng HBO 2/4/2021

00:20:00 PAIN & GAIN : BÀI HỌC TỪ ĐAU THƯƠNG
01:15:00 CRANK : KẺ LẬP DỊ
02:35:00 BOOKSMART
04:20:00 MY SISTER’S KEEPER : NGƯỜI BẢO VỆ CHỊ GÁI
06:10:00 DANCES WITH WOLVES : KHIÊU VŨ CÙNG BẦY SÓI
09:05:00 LES MISERABLES (2012) : NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ
11:40:00 FAST FIVE : NHANH VÀ NGUY HIỂM, PHẦN 5
13:45:00 HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE : HARRY POTTER VÀ HÒN ĐÁ PHÙ THỦY
16:15:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
18:50:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
21:00:00 LOCKED DOWN : PHONG TỎA
22:55:00 CRANK : KẺ LẬP DỊ
Lịch phát sóng HBO 2/4/2021