1 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 2/2/2021

Lịch phát sóng HBO 2/2/2021

00:10:00 THE CONSTANT GARDENER : NGƯỜI LÀM VƯỜN CHUNG THỦY
01:55:00 LEGION : THIÊN BINH
02:35:00 HOLLYWOOD ON SET : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 895
04:05:00 THE SOUVENIR : MÓN QUÀ LƯU NIỆM
06:00:00 IMAGINE THAT : TƯỞNG TƯỢNG MÀ XEM
07:45:00 CLOCKSTOPPERS : NHỮNG NGƯỜI LÀM THỜI GIAN DỪNG LẠI
09:20:00 APOLLO 11
10:50:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
12:20:00 STATE OF MIND
14:10:00 ELEKTRA
15:45:00 FLIPPED : PHẢI LÒNG
17:15:00 A BEAUTIFUL MIND : MỘT TÂM HỒN ĐẸP
19:25:00 GRAVITY : TRỌNG LỰC
21:00:00 COLD BLOOD LEGACY : DI SẢN CỦA KẺ MÁU LẠNH
22:30:00 INSIDIOUS: THE LAST KEY : QUỶ QUYỆT: CHIẾC CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng HBO 2/2/2021