30 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 2/10/2020

00:45:00 HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS – PART 2 : HARRY POTTER VÀ BẢO BỐI TỬ THẦN – PHẦN 2
02:15:00 THE CURSE OF LA LLORONA : LỜI NGUYỀN CỦA LA LLORONA
03:45:00 NEWSIES: THE BROADWAY MUSICAL : NHỮNG CẬU BÉ BÁN BÁO
06:00:00 RAIN MAN : NGƯỜI MƯA
08:10:00 JUMPER : NGƯỜI DỊCH CHUYỂN
09:35:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
11:25:00 ANNA
13:15:00 MOULIN ROUGE! : CỐI XAY GIÓ ĐỎ
15:25:00 THE SPONGEBOB SQUAREPANTS MOVIE : BỘ PHIM VỀ BOB BỌT BIỂN QUẦN VUÔNG
16:50:00 CRAZY RICH ASIANS : GIỚI SIÊU GIÀU CHÂU Á
18:50:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
21:00:00 THE RING : VÒNG TRÒN TỬ THẦN
22:55:00 THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II