1 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 19/9/2020

01:00:00 SIGNS : NHỮNG DẤU HIỆU
02:45:00 ALIENS VS. PREDATOR: REQUIEM : QUÁI VẬT VŨ TRỤ ĐỐI ĐẦU KẺ SĂN MỒI: LỄ CẦU HỒN
04:20:00 MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2
06:20:00 HOME ALONE 3 : Ở NHÀ MỘT MÌNH PHẦN 3
08:05:00 SOCIAL ANIMALS : SINH VẬT XÃ HỘI
09:20:00 INSPECTOR GADGET : THÁM TỬ GADGET
10:40:00 CAPTAIN PHILLIPS : THUYỀN TRƯỞNG PHILLIPS
12:50:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG
15:10:00 THE GRINCH (2018) : GRINCH (2018)
16:35:00 CARS 3 : THẾ GIỚI XE HƠI PHẦN 3
18:20:00 HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS : HARRY POTTER VÀ PHÒNG CHỨA BÍ MẬT
21:00:00 ROCKET MAN : NGƯỜI TÊN LỬA
23:00:00 MISSION: IMPOSSIBLE II : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN 2