28 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 19/6/2020

00:20:00 THE FAST AND THE FURIOUS : NHANH VÀ NGUY HIỂM
02:15:00 PAPILLON (2017)
04:25:00 KIN : THÂN THÍCH
06:00:00 LITTLE MISS SUNSHINE
07:40:00 SHREK FOREVER AFTER : SHREK HẠNH PHÚC MÃI MÃI
09:15:00 SIX DAYS SEVEN NIGHTS : SÁU NGÀY BẢY ĐÊM
10:55:00 THE WOLF HOUR
12:35:00 A.I. ARTIFICIAL INTELLIGENCE : TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
15:00:00 FANTASTIC BEASTS: THE CRIMES OF GRINDELWALD : SINH VẬT HUYỀN BÍ: NHỮNG TỘI ÁC CỦA GRINDELWALD
17:15:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
18:50:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
21:00:00 THE HEAD S1
22:00:00 AQUAMAN : HẢI VƯƠNG