nGày 22/01/2019

Lịch phát sóng HBO 19/5/2018

Lịch phát sóng HBO 19/5/2018
00:00CHIPS : CẢNH SÁT TUẦN TRA XA LỘ CALIFORNIA
01:30LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
02:50SCREAM : TIẾNG THÉT
04:35JOHNNY ENGLISH
06:00IT TAKES TWO : PHẢI CÓ CẢ 2
07:40COP AND A HALF: NEW RECRUIT
09:15BILLY LYNN’S LONG HALFTIME WALK : CHUYẾN THĂM NHÀ DÀI ĐẰNG ĐẴNG CỦA BILLY LYNN
11:05MISS SHERLOCK S104: THE WAKASUGI FAMILY CURSE : NỮ THÁM TỬ SHERLOCK 104
11:55THE LOSERS : NHỮNG KẺ THẤT THẾ
13:30BAYWATCH
15:30LA LA LAND : XỨ SỞ MỘNG MƠ
17:35TOY STORY 3 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 3
19:15THE GREAT WALL : VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
21:00KONG: SKULL ISLAND
22:55WESTWORLD S204 : THẾ GIỚI MIỀN TÂY 204
23:55UNDERWORLD: BLOOD WARS : THẾ GiỚI NGẦM: HUYẾT CHIẾN

 

Lịch phát sóng HBO 19/5/2018