nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng HBO 19/4/2018

Lịch phát sóng HBO 19/4/2018
00:15THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ
02:05CONTACT : LIÊN LẠC
04:35MAXIMUM RIDE
06:00SOAPDISH : PHIM NHIỀU TẬP
07:35GHOST SHIP : CON TÀU MA
09:05BECOMING WARREN BUFFETT : TRỞ THÀNH WARREN BUFFETT
10:30TROUBLE WITH THE CURVE : RẮC RỐI VỚI BÓNG CONG
12:25THE BLAIR WITCH PROJECT : DỰ ÁN PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR
13:40DEEPWATER HORIZON : GIÀN KHOAN NƯỚC SÂU HORIZON
15:25SCOOBY-DOO! AND WWE: CURSE OF THE SPEED DEMON : SCOOBY DOO VÀ GiẢI WWE: LỜI NGUYỀN CỦA MA TỐC ĐỘ
16:45CHAPLIN
19:10GREEN ZONE : VÙNG XANH
21:00CENTRAL INTELLIGENCE : TÌNH BÁO TRƯỜNG CENTRAL
22:45SILICON VALLEY S504 : THUNG LŨNG SILICON 504
23:15BARRY S104 : BARRY 104
23:45TRUE STORY : CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

 

Lịch phát sóng HBO 19/4/2018