6 March, 2021

Lịch phát sóng HBO 19/2/2021

Lịch phát sóng HBO 19/2/2021

00:30:00 UNPREGNANT
01:10:00 A VIGILANTE : NỮ HIỆP
02:35:00 THE RING TWO : VÒNG TRÒN TỬ THẦN – PHẦN II
04:25:00 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
06:00:00 THE ART OF SELF-DEFENCE : NGHỆ THUẬT TỰ VỆ
07:45:00 CHARLOTTE’S WEB : MẠNG NHỆN CỦA CHARLOTTE
09:20:00 COLD BLOOD LEGACY : DI SẢN CỦA KẺ MÁU LẠNH
10:50:00 DOWNTON ABBEY : DINH THỰ DOWNTON
12:50:00 INCEPTION : Ý TƯỞNG KHỞI NGUỒN
15:15:00 JULIE & JULIA
17:20:00 DR. SEUSS’ THE LORAX : THẦN RỪNG LORAX
18:45:00 MIDWAY (2019) : TRẬN CHIẾN MIDWAY
21:00:00 21 BRIDGES : 21 CÂY CẦU
22:35:00 TOTAL RECALL (2012) : TRUY TÌM KÍ ỨC
Lịch phát sóng HBO 19/2/2021