nGày 25/02/2018

Lịch phát sóng HBO 18/7/2017

Lịch phát sóng HBO 18/7/2017
02:00THE UNBORN (2009) : ĐỨA TRẺ CHƯA SINH
03:25TERMS OF ENDEARMENT : NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG
05:35HOLLYWOOD ON SET 710 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 710
06:00THE COUNT OF MONTE CRISTO : BÁ TƯỚC MONTE CRISTO
08:10TRUMBO (2015) : TRUMBO
10:15POINT BREAK : RANH GIỚI
12:10WE ARE YOUR FRIENDS : CHÚNG TÔI LÀ BẠN ANH
13:45PAN
15:35WALL.E
17:15YOU DON’T MESS WITH THE ZOHAN : ĐỪNG ĐÙA VỚI ZOHAN
19:00TRON: LEGACY : TRON: DI SẢN
21:00CAPTAIN FANTASTIC : NGƯỜI ĐỘI TRƯỞNG TUYỆT DIỆU
23:00THE UNBORN (2009) : ĐỨA TRẺ CHƯA SINH

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 18/7/2017