nGày 14/11/2019

Lịch phát sóng HBO 18/7/2019

Lịch phát sóng HBO 18/7/2019
00:05:00EUPHORIA S105
01:05:00VICTORIA & ABDUL : VICTORIA VÀ ABDUL
05:05:00VEEP 704 : PHÓ TỔNG THỐNG 7
05:30:00MR. BEAN’S HOLIDAY : KÌ NGHỈ CỦA NGÀI BEAN
07:00:00RENEGADES : NHỮNG KẺ NỔI LOẠN
08:45:00THE SNOWMAN : NGƯỜI TUYẾT
10:40:00GOOD WILL HUNTING : WILL HUNTING TÀI GIỎI
12:40:00THE MEG
14:30:00BIG LITTLE LIES S206 : NHỮNG LỜI NÓI DỐI 206
15:35:00POPE FRANCIS: A MAN OF HIS WORD
17:10:00ZOOTOPIA : THÀNH PHỐ ZOOTOPIA
19:00:00HELLBOY
21:00:00OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
22:50:00THE PRESTIGE : MÀN CAO TRÀO
Lịch phát sóng HBO 18/7/2019