nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng HBO 18/7/2018

Lịch phát sóng HBO 18/7/2018
 • 00:30:00SHARP OBJECTS S1
 • 01:45:00CHICAGO
 • 03:35:00ALOHA : XIN CHÀO
 • 05:20:00THE GRUDGE 2 : HẬN THÙ PHẦN 2
 • 07:00:00BECOMING WARREN BUFFETT : TRỞ THÀNH WARREN BUFFETT
 • 08:25:00YOU’VE GOT MAIL : BẠN CÓ THƯ
 • 10:20:00JACKIE BROWN
 • 12:50:00AMERICAN MADE
 • 14:40:00CAPE FEAR (1991) : ĐỈNH ĐIỂM SỢ HÃI
 • 16:45:00LOST IN SPACE : LẠC TRONG KHÔNG GIAN
 • 18:55:00KUNG FU PANDA : GẤU TRÚC KUNGFU
 • 20:25:00SLEEPLESS : KHÔNG NGỦ
 • 22:00:00TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH: HIỆP SĨ CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng HBO 18/7/2018