nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng HBO 18/6/2019

Lịch phát sóng HBO 18/6/2019
00:00:00SCHINDLER’S LIST : BẢN DANH SÁCH CỦA SCHINDLER
03:10:00MISSION TO MARS : NHIỆM VỤ HỎA TINH
05:05:00I DO… UNTIL I DON’T : TÔI ĐỒNG Ý… ĐẾN KHI PHẢN ĐỐI
06:50:00YOUNG ADULT : TRƯỞNG THÀNH
08:20:00DINNER FOR SCHMUCKS : BỮA TỐI CHO NHỮNG KẺ NGỐC
10:15:00BATMAN VS TWO-FACE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU HAI MẶT
11:25:00UP IN THE AIR : LƠ LỬNG GIỮA KHÔNG TRUNG
13:15:00THE MUMMY : XÁC ƯỚP
15:15:00DADDY’S HOME TWO : NHÀ CỦA BỐ PHẦN 2
16:55:00A BEAUTIFUL MIND : MỘT TÂM HỒN ĐẸP
19:05:00DOCTOR STRANGE : BÁC SĨ STRANGE
21:00:00CATCH-22 S103
22:00:00RESIDENT EVIL: APOCALYPSE : VÙNG ĐẤT MA QUÁI: TẬN THẾ
23:30:00211 : MÃ 211
Lịch phát sóng HBO 18/6/2019