nGày 22/11/2019

Lịch phát sóng HBO 18/5/2019

Lịch phát sóng HBO 18/5/2019
00:25:00FATHER FIGURES : HÌNH BÓNG NGƯỜI CHA
02:15:00FINAL DESTINATION 2 : ĐÍCH CUỐI PHẦN 2
03:40:00MOLLY’S GAME : TRÒ CHƠI CỦA MOLLY
06:00:00BEDTIME STORIES : CHUYỆN KỂ TRƯỚC GIỜ NGỦ
07:40:00BRING IT ON: WORLDWIDE #CHEERSMACK : CHIẾN LUÔN NÀO:THÁCH THỨC GIẢI THẾ GIỚI
09:15:00QUEEN OF KATWE : NỮ HOÀNG CỦA KATWE
11:20:00EAGLE EYE : MẮT ĐẠI BÀNG
13:15:00RAMPAGE : CUỒNG NỘ
15:00:00OCEAN’S ELEVEN : HỘI 11 CỦA OCEAN
16:55:00OCEAN’S TWELVE : HỘI 12 CỦA OCEAN
19:00:00OCEAN’S THIRTEEN : HỘI MƯỜI BA CỦA OCEAN
21:00:00OCEAN’S EIGHT
22:50:00GAME OF THRONES S805 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 805

 

Lịch phát sóng HBO 18/5/2019