nGày 16/07/2019

Lịch phát sóng HBO 18/4/2019

Lịch phát sóng HBO 18/4/2019
01:20:00GONE BABY GONE : CÔ BÉ MẤT TÍCH
03:10:00KIDNAP : BẮT CÓC
04:45:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
06:25:00LEGO DC SUPER HERO GIRLS: BRAIN DRAIN : CÁC NỮ SIÊU ANH HÙNG DC: TẨY NÃO
07:40:00TRUE GRIT (2010) : LÒNG QUẢ CẢM ĐÍCH THỰC
09:30:00RED PLANET : HÀNH TINH ĐỎ
11:15:00GEOSTORM : BÃO ĐỊA CẦU
13:05:00SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD : SCOTT PILGRIM ĐẤU VỚI CẢ THẾ GIỚI
14:55:00GAME OF THRONES S801 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 801
15:55:00MARLEY & ME : MARLEY VÀ TÔI
17:50:00MUSIC AND LYRICS : NHẠC VÀ LỜI
19:30:00BREAKING IN : ĐỘT NHẬP
21:00:00RED
22:50:00RESIDENT EVIL : VÙNG ĐẤT MA QUÁI
Lịch phát sóng HBO 18/4/2019