nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng HBO 18/4/2018

Lịch phát sóng HBO 18/4/2018
01:15THE BLAIR WITCH PROJECT : DỰ ÁN PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR
02:30THE TIME OF THEIR LIVES
04:15LOSING ISAIAH : ĐÁNH MẤT ISAIAH
06:00BOPHA! : BẮT GIAM
08:00LEA TO THE RESCUE : LEA TỚI GIẢI CỨU
09:35THE BEAUTICIAN AND THE BEAST : NGƯỜI LÀM ĐẸP VÀ “CON THÚ”
11:20THE ZOOKEEPER’S WIFE : VỢ NGƯỜI COI SỞ THÚ
13:25OUR KIND OF TRAITOR : LOẠI NGƯỜI PHẢN BỘI
15:10THE SHAGGY DOG : CHÚ CHÓ SHAGGY
16:50LIFE : SỰ SỐNG
18:35TOY STORY 3 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 3
20:15DEEPWATER HORIZON : GIÀN KHOAN NƯỚC SÂU HORIZON
22:00FIGHT CLUB

 

Lịch phát sóng HBO 18/4/2018