6:10 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng HBO 17/9/2021

Lịch phát sóng HBO 17/9/2021

01:05:00 CATS : NHỮNG CHÚ MÈO
02:55:00 ENTOURAGE (2015) : ĐOÀN TÙY TÙNG
04:30:00 12 ROUNDS 3: LOCKDOWN : 12 VIÊN ĐẠN: PHONG TỎA
06:00:00 LOVE UNDER THE OLIVE TREE
07:20:00 BATMAN: HUSH : NGƯỜI DƠI: IM LẶNG
08:40:00 THE KITCHEN : KHU KITCHEN
10:20:00 MEAN GIRLS : NHỮNG CÔ NÀNG LẮM CHIÊU
11:55:00 47 RONIN : 47 LÃNG KHÁCH
13:50:00 GOOSEBUMPS 2: HAUNTED HALLOWEEN : NỔI DA GÀ PHẦN 2: HALLOWEEN QUỶ ÁM
15:20:00 ALOHA : XIN CHÀO
17:05:00 A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD
18:50:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
21:00:00 BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE ULTIMATE EDITION : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔN
23:30:00 THE MARKSMAN (2020) : XẠ THỦ (2020)
Lịch phát sóng HBO 17/9/2021