nGày 21/04/2019

Lịch phát sóng HBO 17/9/2018

Lịch phát sóng HBO 17/9/2018
 • 00:25:00THE WARRIORS GATE : CỔNG CHIẾN BINH
 • 02:10:00BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) : NGƯỜI CHIM
 • 04:05:00THE RITE : NGHI LỄ
 • 06:00:00ROMEO MUST DIE : ROMEO PHẢI CHẾT
 • 07:50:00U.S. MARSHALS : CẢNH SÁT TƯ PHÁP MỸ
 • 10:00:00BALLERS S406 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 406
 • 10:30:00INSECURE S306 : BẤP BÊNH 306
 • 11:00:00GEOSTORM
 • 12:50:00BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BỜ BIỂN
 • 14:50:00BAD NEWS BEARS : NHỮNG CHÚ GẤU MANG TIN XẤU
 • 16:40:00THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH & THE WARDROBE : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: SƯ TỬ, PHÙ THỦY
 • 19:00:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
 • 20:50:00PATRIOTS DAY : NGÀY ÁI QUỐC
 • 23:00:00BALLERS S406 : CẦU THỦ BÓNG BẦU DỤC 406
 • 23:30:00INSECURE S306 : BẤP BÊNH 306
Lịch phát sóng HBO 17/9/2018