3 December, 2020

Lịch phát sóng HBO 17/8/2020

02:00:00 A CURE FOR WELLNESS : PHƯƠNG THUỐC CHO SỨC KHỎE
04:20:00 TRIAL BY FIRE : THỬ THÁCH TRONG LỬA DỮ
06:25:00 BLADE RUNNER 2049 : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ 2049
09:00:00 LOVECRAFT COUNTRY S1
10:00:00 DREAM RAIDER S1
10:50:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MEN TELL NO TALES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBBEAN: NGƯỚI CHẾT KHÔNG KỂ CHU
12:55:00 ANGELS & DEMONS : THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
15:10:00 THE BOOK THIEF : KẺ TRỘM SÁCH
17:15:00 FINDING NEMO : ĐI TÌM NEMO
18:55:00 MISSION: IMPOSSIBLE III : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI PHẦN III
21:00:00 THE BRIDGE S2 : CÂY CẦU 210
22:00:00 LOVECRAFT COUNTRY S1
23:00:00 MEMOIRS OF A GEISHA : HỒI ỨC CỦA MỘT GEISHA