10:50 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng HBO 17/7/2021

Lịch phát sóng HBO 17/7/2021

01:05:00 FORCE OF NATURE : SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN
02:40:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 919
03:05:00 TAKEN 2 : BẮT CÓC PHẦN 2
04:35:00 LOCKED DOWN : PHONG TỎA
06:30:00 HAIRSPRAY : KEO XỊT TÓC
08:25:00 THE LAST AIRBENDER : NGỰ KHÍ SƯ CUỐI CÙNG
10:10:00 THE LEGO BATMAN MOVIE : NGƯỜI DƠI LEGO
11:55:00 GODZILLA
13:55:00 KONG: SKULL ISLAND : KONG: ĐẢO ĐẦU LÂU
15:50:00 GODZILLA: KING OF THE MONSTERS : GODZILLA: VUA CỦA CÁC QUÁI THÚ
18:00:00 SPACE JAM : CHƠI BÓNG TRONG KHÔNG GIAN
19:25:00 HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION
21:00:00 THE KING OF STATEN ISLAND : ÔNG VUA CỦA STATEN ISLAND
23:15:00 FAST & FURIOUS 6 : NHANH VÀ NGUY HIỂM PHẦN 6
Lịch phát sóng HBO 17/7/2021