24 October, 2020

Lịch phát sóng HBO 17/7/2020

02:10:00 HOLMES & WATSON : HOLMES VÀ WATSON
03:40:00 THE FINAL DESTINATION : ĐÍCH CUỐI
05:00:00 I LOVE YOU, MAN : TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
06:40:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
08:25:00 HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN : HARRY POTTER VÀ TÙ NHÂN AZKABAN
10:50:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH
12:25:00 LITTLE : TRỞ THÀNH TRẺ CON
14:15:00 THE WOLF HOUR : NỬA ĐÊM VỀ SÁNG
15:50:00 UGLYDOLLS
17:20:00 SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE : NGƯỜI NHỆN: BƯỚC VÀO VŨ TRỤ NHỆN
19:15:00 POKEMON DETECTIVE PIKACHU : POKEMON: THÁM TỬ PIKACHU
21:00:00 THE HEAD S1 : CÁI ĐẦU 106
22:00:00 TOMB RAIDER
23:55:00 ROUGH NIGHT : ĐÊM HỖN LOẠN