12 May, 2021

Lịch phát sóng HBO 17/6/2020

Lịch phát sóng HBO 17/6/2020

00:10:00 GOING ON STYLE : RA TAY THẬT PHONG CÁCH (2017)
01:50:00 THE SIEGE : CUỘC VÂY HÃM
03:45:00 OVERLORD : CHIẾN DỊCH OVERLORD
05:30:00 BIG LITTLE LIES S2 : CHÚT DỐI TRÁ TAI HẠI 208
06:20:00 SIGNS : NHỮNG DẤU HIỆU
08:10:00 HOME ALONE 3 : Ở NHÀ MỘT MÌNH PHẦN 3
09:50:00 DIE HARD 4.0 : KẺ CỨNG ĐẦU PHẦN 4
11:55:00 KIN : THÂN THÍCH
13:35:00 LITTLE MISS SUNSHINE
15:15:00 JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN : JOHNNY ENGLISH LẠI RA TAY
16:40:00 FLUSHED AWAY : BỊ XẢ TRÔI
18:10:00 OCEAN’S EIGHT : HỘI 8 NGƯỜI CỦA OCEAN
20:00:00 THE HEAD S1
21:00:00 RAMBO: LAST BLOOD : RAMBO: ĐỔ MÁU LẦN CUỐI
22:40:00 I KNOW THIS MUCH IS TRUE S1 : TÔI BIẾT BẤY NHIÊU LÀ SỰ THẬT 106
23:40:00 INSECURE S4 : BẤP BÊNH 410
Lịch phát sóng HBO 17/6/2020