nGày 20/06/2019

Lịch phát sóng HBO 17/4/2019

Lịch phát sóng HBO 17/4/2019
00:00:00KILL BILL: VOL. 1 : TRUY SÁT BILL: PHẦN 1
01:45:00LOVING : YÊU THƯƠNG
03:45:00SOCIAL ANIMALS : SINH VẬT XÃ HỘI
05:05:00MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE : MARK FELT: NGƯỜI LẬT TẨY NHÀ TRẮNG
06:45:00THE BOOK OF HENRY : CUỐN SÁCH CỦA HENRY
08:30:00KILLING GUNTHER : LẤY MẠNG GUNTHER
10:00:00EQUILIBRIUM : CÂN BẰNG
11:45:00FIRST KILL
13:30:0012 STRONG : 12 CHIẾN BÌNH QUẢ CẢM
15:35:00THE MUSIC OF SILENCE : ÂM NHẠC CỦA SỰ TĨNH LẶNG
17:30:00PETE’S DRAGON
19:10:00SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD : SCOTT PILGRIM ĐẤU VỚI CẢ THẾ GIỚI
21:00:00GEOSTORM : BÃO ĐỊA CẦU
22:50:00GAME OF THRONES S801 : TRÒ CHƠI VƯƠNG QUYỀN 801
23:50:00PARANORMAL ACTIVITY 2 : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN PHẦN 2
Lịch phát sóng HBO 17/4/2019