nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng HBO 17/4/2018

Lịch phát sóng HBO 17/4/2018
00:00WITHIN : BÊN TRONG
01:30THE CONJURING 2 : GỌI HỒN PHẦN 2
03:40HOLLYWOOD ON SET 749 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 749
04:05THE BOURNE IDENTITY : NHÂN DẠNG CỦA BOURNE
06:00POCAHONTAS
07:25TERMINAL VELOCITY : VẬN TỐC RƠI TỰ DO
09:05THE BLAIR WITCH PROJECT : DỰ ÁN PHÙ THỦY THỊ TRẤN BLAIR
10:25OBSERVE AND REPORT : THEO DÕI VÀ BÁO CÁO
11:45MIAMI VICE : ĐỘI CHỐNG MA TÚY MIAMI
13:50ROMEO MUST DIE : ROMEO PHẢI CHẾT
15:45DINOSAUR : KHỦNG LONG
17:05ELLA ENCHANTED : ELLA BỊ BỎ BÙA
18:40STAR WARS: EPISODE III – REVENGE OF THE SITH : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 3 – CUỘC TRẢ THÙ CỦA
21:00THE ZOOKEEPER’S WIFE : VỢ NGƯỜI COI SỞ THÚ
23:05THE CONJURING 2 : GỌI HỒN PHẦN 2

 

Lịch phát sóng HBO 17/4/2018