nGày 17/01/2019

Lịch phát sóng HBO 17/1/2018

Lịch phát sóng HBO 17/1/2018
00:30THE EXORCISM OF EMILY ROSE : LỄ TRỪ TÀ CỦA EMILY ROSE
02:25HOLLYWOOD ON SET 736 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 736
02:55LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
04:15LOSING ISAIAH : ĐÁNH MẤT ISAIAH
06:00TIMELINE : DÒNG THỜI GIAN
07:55BROTHER NATURE : BẢN CHẤT ANH EM
09:30CRAZY, STUPID, LOVE : YÊU ĐIÊN DẠI
11:30CRIMINAL (2015) : TỘI PHẠM
13:20GOODFELLAS : CHIẾN HỮU
15:40HAIL, CAESAR! : CAESAR VẠN TUẾ!
17:25BRIGHT LIGHTS : NHỮNG ÁNH ĐÈN RỰC RỠ
19:00BEN-HUR (2016)
21:00LIGHTS OUT : TẮT ĐÈN
22:20RENDITION : DẪN ĐỘ

 

Lịch phát sóng HBO 17/1/2018