nGày 22/01/2018

Lịch phát sóng HBO 16/9/2017

Lịch phát sóng HBO 16/9/2017
00:30BLACK MASS : MỐI QUAN HỆ ÁM MUỘI
02:30U-571 : TÀU NGẦM U-571
04:25THE SHAGGY DOG : CHÚ CHÓ SHAGGY
06:00THE LAST OF THE MOHICANS : NGƯỜI MOHICAN CUỐI CÙNG
07:50HOLLYWOOD ON SET 718 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 718
08:20CLOUDY WITH A CHANCE OF MEATBALLS : TRỜI NHIỀU MÂY VỚI KHẢ NĂNG CÓ THỊT VIÊN
09:50IN THE HEART OF THE SEA : NƠI TRÁI TIM CỦA BIỂN CẢ
11:50THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC NÔNG
13:15INTERCHANGE : GIAO ĐiỂM
15:00THE SECRET LIFE OF PETS : ĐỜI SỐNG BÍ MẬT CỦA THÚ CƯNG
16:25IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
18:30BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE : NGƯỜI DƠI ĐỐI ĐẦU SIÊU NHÂN: BÌNH MINH CỦA CÔNG LÝ
21:00SUICIDE SQUAD : BIỆT ĐỘI CẢM TỬ
23:00MONEY MONSTER : QUÁI VẬT TIỀN TỆ

 

Comments

comments

Lịch phát sóng HBO 16/9/2017